Właściwość

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michała Plazy obejmuje Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michał Plaza może prowadzić egzekucję na terenie całego kraju z wyboru wierzyciela, dokonanego na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien wyraźnie wskazać, że dokonał powyższego wyboru.